Domy Lány
NONSTOP LINKA: +420 603 528 569

Domy Lány

Předmětem Vaší koupě je rozestavěná stavba rodinného domku ve stadiu „holodomu" včetně příslušejících pozemků. Zjednodušeně lze říci, že dům je zcela hotov zvenku včetně veškerých dokončovacích prací (okapů, přípojek, fasády atd..), avšak uvnitř je dům zcela prázdný, „holý“, bez jakýchkoli rozvodů, sítí, příček, a tím samozřejmě i zařizovacích předmětů (sanity, dveří, podlah, topení...).
Přibližnou cenu dokončovacích prací prováděných přímo developerem (tedy v podstatě cenu domu na klíč) Vám kdykoli ochotně sdělí naši makléři.

Výstavba holodomu obsahuje následující součásti:

 • Základy, které tvoří železobetonové pasy a betonová deska
 • V základové desce jsou připraveny vývody splaškové kanalizace a přípojky vody, průchodky pro elektropřípojku
 • Konstrukce svislé nosné ze zdiva POROTHERM s protiradonovou izolací pod těmito konstrukcemi
 • Konstrukce vodorovné nosné tj. železobetonové monolitické stropy
 • Nosná konstrukce střechy tvořená dřevěným vaznicovým krovem
 • Betonová střešní krytina v základní červené barvě
 • Okapy, okapové žlaby, venkovní parapety v FeZn bez nátěru
 • Hromosvod
 • Okna plastová s izolačním dvojsklem v bílé barvě
 • Dřevěná střešní okna s mikroventilací
 • Vnější vchodové a balkónové dveře plastové s izolačním dvojsklem
 • Fasáda se zateplovacím systémem (polystyrenem) opatřeným vnější probarvenou omítkou

Hlavní stavební konstrukce:

 • Základní konstrukce jsou základové pasy z prostého betonu B15
 • Nosné zdivo celého objektu je navržené z keramických bloků POROTHERM
 • Stropní konstrukce z litého železobetonu
 • Konstrukce krovu je navržená jako vaznicová soustava s vaznicemi
 • Střešní krytina je z betonových tašek červené barvy
 • Okna a vchodové dveře jsou plastové s izolačním dvojsklem

Činnost investora zahrnuje:

 • Vybudování přípojek vody a kanalizace ( pokud bude v době výstavby aktuální)
 • Vybudování betonové jímky ( pokud nebude schválena kanalizace )
 • Výstavbu energocentra na předmětné parcele pro napojení elektřiny a pro umístění elektroměru
 • Vybudování obslužných komunikací a veřejných chodníků v místě výstavby včetně úprav okolí
 • Vybudování veřejného osvětlení v místě výstavby
 • Vybudování předzahrádek a zahrádek v hrubé terénní úpravě bez oplocení a s navážkou stržené zeminy z dané lokality
 • Poskytnutí typového projektu domu pro účely dostavby „holodomu" do stavu umožňující kolaudaci RD a možná účast při samotném kolaudačním řízení
 • Umístění dopravního značení
© 2020 Domy Lány. Všechna práva vyhrazena.
Domy Lány nejčastěji hledáte jako: Nové domy Lány, Řadové domy Lány , Rodinné domy Lány, Domy Lány, Novostavby Lány, Dům Lány, Novostavba Lány, Bydlení Lány, Nové bydlení Lány, Dům za cenu bytu, Domy za cenu bytu